SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC ("Nařízení GDPR")

A. Subjekt údajů vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:

 1. Za účelem jednání o poskytnutí zdravotních či jiných vhodných služeb a opatření
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
  b) typ oční vady či jiných zdravotních potíží, typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 3 měsíců ode dne udělení souhlasu, pokud nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí zdravotních služeb.
 2. Za účelem zasílání informací, nabídky dalších vhodných služeb, zboží a sdělení
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
  b) typ oční vady, provedený typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.
 3. Za účelem poskytnutí reference o provedených úkonech a službách
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, fotografie, povolání
  b) typ oční vady, provedený typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.
 4. Za účelem správného fungování webových stránek měření návštěvnosti a reklamních služeb při užívání webové prezentace společnosti
  a) technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a on-line služeb
  b) cookies, které jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků webu
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Funkcionalita a kompatibilita webových stránek může být při neaktivních cookies omezená.
 5. Za účelem analýzy dat z vyšetření a jejich anonymní publikace pro lékařské a vědecké účely
  a) rok narození, zdravotní stav, povolání
  b) typ oční vady, výsledky měření, nálezy a klinická zjištění, provedené zákroky.
 6. Za účelem poskytování následné zdravotní péče přebírání osobních údajů od subjektů poskytujících sekundární (pooperační) péči
  a) jméno, příjmení, rok narození, zdravotní stav, povolání
  b) typ oční vady, výsledky měření, nálezy a klinická zjištění, provedené úkony a zákroky

B. Za zpracování údajů mají odpovědnost následující subjekty (správce) :

– Oční ordinace Proxima, s.r.o. IČ: 29300797, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
– Kontaktní osoba: MUDr. Haná Hrubá, ocniordinaceproxima@gmail.com

C. Shora uvedené údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům za účelem jejich dalšího zpracování (zpracovatelé) :

– Externí dodavatel informačního systému
– Externí dodavatele technické podpory

D. Dle nařízení GDPR máte jako subjekt, o kterém jsou údaje zpracovávány následující práva.

a) právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
b) právo na přístup k těmto údajům, právo na aktualizaci a opravu osobních údajů
c) právo na přenositelnost zpracovávaných údajů k jinému správci
d) právo žádat omezení zpracování či výmaz údajů
e) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením

E. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat následujícím způsobem:

a) prostřednictvím e-mailového sdělení na adresu kontaktní osoby
b) prostřednictvím listinného sdělení zaslaného na adresu správce